Mời Thầu: Tư vấn Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

    Địa chỉ: Đường 706B, Đồi Cát Bay, Khu phố 5, phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

  Điện thoại: 062.3849 270; 062.3849 723 , Fax: 062.3748 308

2. Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Bảo Việt – Mũi Né

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:       – Dự án thuộc nhóm A:

Dự án thuộc nhóm B: X           – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh:                      – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4.  Tên Chủ đầu tư: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

5.  Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 17Tư vấn Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Khách sạn và du lịch Bảo Việt

Tên gói thầu:  Gói thầu số 17 “Tư vấn Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”

Tên dự án:   Khu du lịch sinh thái Bảo Việt – Mũi Né

Nguồn vốn: Vốn góp của các cổ đông và vốn vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2014 đến trước 14 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần Khách sạn và du lịch Bảo Việt

Địa chỉ: Đường 706B, Đồi Cát Bay, Khu phố 5, phường Mũi Né, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Điện thoại: 062.3849 270; 062.3849 723 , Fax: 062.3748 308

Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: như địa điểm bán Hồ sơ mời thầu (Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt).

Thời điểm đóng thầu: trước 14h 00 ngày 25 tháng 12 năm 2014

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 12 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Khách sạn và du lịch Bảo Việt.

Công ty Cổ phần Khách sạn và du lịch Bảo Việt kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.