Mời chào hàng: Mua xe ô tô phục vụ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk

– Địa chỉ: 14  Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0948.871188, 080.50636, dothecuong90@gmail.com

2. Tên dự án: Mua xe ô tô phục vụ công tác của Ban nội chính Tỉnh ủy

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác: x

4. Tên chủ đầu tư: Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk

– Tên gói thầu: Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu

– Tên dự án: Mua xe ô tô phục vụ công tác của Ban nội chính Tỉnh ủy

– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08h00 ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 04 tháng 12  năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, 14 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9h00 giờ, ngày 09 tháng 12 năm 2014 tại địa chỉ: số 14 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.