Mời Thầu: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

– Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0203900118

2. Tên dự án: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: gói thầu số 03: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

– Tên gói thầu: gói thầu số 03: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.

– Tên dự án: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.

– Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách  năm 2014.

 – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian bán HSYC từ 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2014 đến trước 09 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

 – Điện thoại: :   0203900118

Hồ sơ được phát miễn phí

– Địa chỉ nhận HSĐX: Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 12 năm 2014.

– Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 12 năm 2014.

– Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pakính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.