Mời Thầu: Thi công Xây lắp cầu treo bản Là, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Quản lý đô thị Thành phố Sơn La

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Điện thoại: 022.3853766

2. Tên dự án: Cầu treo bản Là, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La

3. Loại dự án:

– Loại dự án quan trọng Quốc gia:   Dự án thuộc nhóm A:  
     
– Dự án Thuộc nhóm B:   Dự án thuộc nhóm C: X  
     
– Dự án liên doanh:   Hợp đồng hợp tác kinh doanh:  

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị Thành phố Sơn La

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 05 – Thi công xây lắp công trình

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu: Phòng Quản lý đô thịThành phố Sơn La

– Tên gói thầu: Xây lắp công trình + Di chuyển lực lượng thi công + Đảm bảo giao thông.

– Tên dự án: Cầu treo bản Là, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

– Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8h00’ ngày 16 tháng 12 năm 2014 đến thời điểm đóng thầu 8h30’ ngày 27 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Quản lý đô thị thành phố Sơn La

  Địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, Tổ 2,  phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Điện thoại: 022.3853766          .         Fax:

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng.

– Thời điểm đóng thầu: 8h30’ ngày 27 tháng 12 năm 2014.

– Đảm bảo dự thầu: 13.100.000 đồng

(Bằng chữ: Mười ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn./.)

Hình thức đảm bảo: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h00’ ngày 27 tháng 12 năm 2014 (giờ Việt Nam), tại Phòng Quản lý đô thị thành phố, Địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Phòng Quản lý đô thị thành phố kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.