Kế hoạch đấu thầu Dự án: Mua sắm trang thiết bị cần thiết ban đầu phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

– Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3 970 858            Fax: 0210 3 860 752

– Đ/chỉ mail: ttdvmtdh@gmail.com

2.Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cần thiết ban đầu phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

Quyết định số 3335/QĐ-UBND, ngày 24/12/2014 do Ông: Hà Kế San – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký về việc duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cần thiết ban đầu phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

4. Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng

5. Tổng mức đầu tư dự án: 700.000.000,0 đồng. (Bảy trăm triệu đồng chẵn)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm bàn ghế làm việc (05 bộ bàn ghế làm việc tiếp khách của Ban giám đốc, 15 bộ bàn ghế cho cán bộ, 19 bộ bàn máy tính, 19 bộ đựng tủ tài liệu, 01 bộ bàn ghế phòng họp). 217.400.000 Vốn ngân sách tỉnh Đấu thầu rộng rãi trong nước Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng  01 năm 2015 Hợp đồng trọn gói 15 ngày

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số

TT

Tên gói thầu Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

2

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc (19 máy tính, 01 máy photocopy, 08 máy in, 06 điều hòa nhiệt độ, 18 quạt cây và treo tường, 06 quạt trần, 19 bộ ổn áp lioa và lưu điện, 01 két sắt, 01 bộ máy fax liền với điện thoại để bàn, 04 máy điện thoại để bàn riêng). 450.600.000 Vốn ngân sách tỉnh Đấu thầu rộng rãi trong nước Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng  01 năm 2015 Hợp đồng trọn gói

15 ngày

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực