Mời Thầu: Thi công xây dựng các tuyến đường nội bộ của Dự án KCN, đô thị Thuận Thành II

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun – Far

–  Địa chỉ: KCN, đô thị Thuận Thành II, thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

–   Điện thoại: 0214.3778688             Fax: 0241.3778666

–    E-mail:  shunfarland@gmail.com     Website: shunfar.com.tw

2. Tên dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, đô thị Thuận Thành II, Bắc Ninh

3. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun – Far

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công xây dựng các tuyến đường nội bộ của Dự án KCN, đô thị Thuận Thành II gồm: tuyến đường N3, tuyến đường N5-1; tuyến đường D4-6; tuyến đường D1-1,2

B. Nội dung mời thầu: 

–  Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun – Far.

–  Tên gói thầu: Thi công xây dựng các tuyến đường nội bộ của Dự án KCN, đô thị Thuận Thành II gồm: tuyến đường N3, tuyến đường N5-1; tuyến đường D4-6; tuyến đường D1-1,2.

–   Tên dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị Thuận Thành II, Bắc Ninh.

–   Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay của Doanh nghiệp.

–   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước.

–   Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 08 tháng 01 năm 2015 đến ngày 10 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

–   Địa chỉ phát hành: Khu nhà điều hành của dự án KCN, đô thị Thuận Thành II, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.  Điện thoại : 0241.3778688 hoặc 0988.766.083 gặp Mr. Thọ.

–  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2015 tại địa chỉ: Khu nhà điều hành của dự án KCN, đô thị Thuận Thành II, thi trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.