Mời Thầu: Thi công phần xây dựng cho giai đoạn 1 nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Thuận Thành II, Bắc Ninh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun – Far

–  Địa chỉ: KCN, đô thị Thuận Thành II, thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

–  Điện thoại: 0214.3778688             Fax: 0241.3778666

–   E-mail:  shunfarland@gmail.com     Website: shunfar.com.tw

2. Tên dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, đô thị Thuận Thành II, Bắc Ninh

3. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun – Far

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công phần xây dựng cho giai đoạn 1 nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Thuận Thành II, Bắc Ninh. Công suất 4.000m3/ngđ

B. Nội dung mời thầu: 

–  Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun-Far

–  Tên gói thầu: Thi công phần xây dựng cho giai đoạn 1 nà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Thuận Thành II, Bắc Ninh. Công suất 4.000m3/ngđ

–  Tên dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị Thuận Thành II, Bắc Ninh

–  Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay của Doanh nghiệp

–   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước.

–  Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 14 tháng 01 năm 2015 đến ngày 15 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

–   Địa chỉ phát hành: Khu nhà điều hành của dự án KCN, đô thị Thuận Thành II, thi trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.  Điện thoại : 0241.3778688 hoặc 0988.766.083 gặp Mr Thọ

–   Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2015 tại địa chỉ: Khu nhà điều hành của dự án KCN, đô thị Thuận Thành II, thi trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.