Mời chào hàng: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng loại 16 chỗ ngồi

A. Thông tin chung :

1. Tên chủ đầu tư : Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP. HCM

– Địachỉ :          639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM

– Điệnthoại :     0939.207181 (Cô Nga)

2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng loại 16 chỗ ngồi

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu sự nghiệp của Trường được phép sử dụng

B. Nội dung thông báo mời chào hàng :

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP. HCM.

– Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng loại 16 chỗ ngồi.

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu sự nghiệp của Trường được phép sử dụng.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày  07  tháng 0năm 2015 đến ngày  12 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP. HCM.

– Điệnthoại :     0939.207181 (Cômm Nga)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ ngày 12 tháng 01 năm 2015 tại Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP. HCM.

– HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 9giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 01 năm 2015 tại Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP. HCM.

Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP. HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.