Bán đấu giá: 82,8 ha cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông năm 2015

A. Thông tin chung:

 Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 059 3790023                               Fax: 059 3790024

– E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn

B. Nội dung thông báo:

–  Nội dung thông báo: Công ty TNHH NTV cao su Chư Prông tổ chức bán đấu giá tài sản : 82,8 ha cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông năm 2015;

–   Thời gian xem tài sản: Ngày 20/01/2015 đến ngày 23/01/2015 tại NT Thống Nhất: Đội 3(Lô 10I, 11I, 12I, 13I) xã Ia Drăng và tại NT Đoàn Kết: Đội 4 (Lô 26H, 22E, 3F, 5F) xã Ia Boong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai;

–   Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Ngày 23/01/2015 đến ngày 27/01/2015( 500.000đồng/bộ);

–   Thời gian nộp tiền đặt cọc: Ngày 27/01/2015 ( 498.000.000 đồng/bộ hồ sơ).;

–   Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 28/01/2015;

–   Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông xã Ia Drăng huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tại phòng Xây dựng cơ bản Công ty theo số điện thoại 059 3790260.