Kế hoạch đấu thầu: Thi công các hạng mục Dự án Đồn Công an Trung tâm Điện lực Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an tỉnh Trà Vinh

2. Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 3. Điện thoại/Fax/E-mail: 074.3.749073 / E-mail: ph41.xdcb@gmail.com

4. Tên dự án: Đồn Công an Trung tâm Điện lực Duyên Hải thuộc Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

5. Tên gói thầu: 

Gói số 6:

Thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 37,5KVA, máy điều hòa không khí và máy phát điện dự phòng 20KVA.

6. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: Quyết định số: 31/QĐ-CAT-PH41 ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về phê duyệt danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu số 6 công trình Đồn Công an Trung tâm Điện lực Duyên Hải thuộc Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

B. Danh sách ngắn:

STT

Tên nhà thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu Địa chỉ của nhà thầu

Quốc tịch

1

Công ty TNHH xây dựng Phú Hòa Đấu thầu hạn chế Số 61, Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Việt Nam

2

Công ty TNHH xây dựng và môi trường Hồng Phát Đấu thầu hạn chế Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Việt Nam

3

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hòa Thành Đấu thầu hạn chế  Số 58, Kho Dầu, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Việt Nam