Mời chào hàng: Cung cấp 01 máy đo độ nhớt cao su MOONEY

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 059 3790023                               Fax: 059 3790024

– E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn

2. Tên công trình: Máy đo độ nhớt cao su

Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

–  Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
–  Dự án thuộc nhóm B: –  Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: –  Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

–  Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5. Tên gói thầu : Gói thầu số 04: Cung cấp 01 máy đo độ nhớt MOONEY

B. Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

– Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Tên gói thầu: gói thầu 04: Cung cấp 01 máy đo độ nhớt MOONEY

– Thuộc công trình: Máy đo độ nhớt cao su.

– Hình thức chào hàng: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Nguồn vốn: Vốn điều lệ

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực đến tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh nói trên, nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết và nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng tại địa chỉ:

      Phòng  Xây dựng cơ bản Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông

      Địa chỉ: Xã Ia Drăng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai –          Tel:059.3790262

Số lượng và chủng loại:

01 máy đo độ nhớt MOONEY

Thời gian thực hiện: 60 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)

Các Nhà thầu đăng ký tham gia dự chào hàng sẽ được cấp 01 bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh tại phòng XDCB – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông miễn phí bắt đầu từ ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến ngày 11 tháng 02 năm 2015.

Hồ sơ đáp ứng/ Báo giá phải được gửi đến địa chỉ trên bằng đường bưu điện/ fax chậm nhất vào hồi 8 giờ 00 ngày 11 tháng 02 năm 2015.  Hiệu lực của hồ sơ đáp ứng/báo giá là 30 ngày kể từ ngày trên báo giá.

Hồ sơ đáp ứng sẽ được xét công khai vào hồi 8 giờ 30 phút  ngày 11 tháng 02 năm 2015.

Tại phòng XDCB Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông.

Địa chỉ: Xã Ia Drăng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai.