Mời chào hàng: Mua sắm máy vi tính cho Trung tâm GDTX huyện Đak Pơ

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đak Pơ

– Địa chỉ: Tổ 2 – Thị trấn Đak Pơ – huyện Đak Pơ – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 059 3738485

2. Tên dự án:

Gói thầu mua sắm: Máy vi  tính.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đak Pơ

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Máy vi tính.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đak Pơ

– Tên gói thầu: Máy vi tính.

– Tên dự án: Máy vi tính.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước huyện Đak Pơ năm 2015.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 02 năm 2015 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đak Pơ, tổ 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. (Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đak Pơ Số điện thoại: 0593738 485)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút, ngày  26 tháng 02 năm 2015  tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đak Pơ, tổ 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.