Mời thầu: Mua sắm xe tải thùng kín tải trọng 2 tấn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên Đơn vị đăng thông báo: Xí nghiệp Vận tải Ô tô, Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”

– Địa chỉ số 44 đường 30 tháng 4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại liên lạc: 0643-839871 (72), Ex: 3538, 094 456 22 77;

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ trong nước năm 2014 của Xí nghiệp Vận tải Ô tô – Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”

3. Tên chủ đầu tư: Xí nghiệp Vận tải Ô tô, LD Việt – Nga “Vietsovpetro”

4. Tên gói thầu: Xe tải thùng kín tải trọng 2 tấn

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 Bên mời thầu: Xí nghiệp Vận tải Ô tô, LD Việt – Nga “Vietsovpetro”;

– Tên gói thầu: Xe tải thùng kín tải trọng 2 tấn, theo Đơn hàng số: OTO-005/15;

– Nguồn vốn: Từ Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và dịch vụ trong nước năm 2015 của XNVT ô tô;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

– Thời gian phát hành (bán) Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 27 tháng 03 năm 2015 (trong giờ hành chính), đến trước 9 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2015;

– Giá bán 01 bộ HSMT: 200,000.00 VNĐ (hai trăm ngàn đồng chẵn);

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 17 tháng 04 năm 2015;

– Bảo đảm dự thầu: 7,000,000.00 VNĐ (Bảy triệu đồng chẵn).

– Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng thư bảo lãnh qua Ngân hàng theo số tài khoản: 008 100 0003099. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam , chi nhánh Vũng Tàu. Đơn vị thụ hưởng: Xí nghiệp Vận tải Ô Tô – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, hoặc bằng tiền mặt, nộp trực tiếp tại Xí nghiệp Vận tải Ô tô, trước thời điểm đóng thầu.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch, Xí nghiệp Vận tải Ô tô, Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”, số 44 đường 30 tháng 4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gặp Mrs Nhân, số đt: 0123 5888 279;

– Địa điểm nhận HSDT: Bộ phận Văn thư, Xí nghiệp Vận tải Ô tô, Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”, số 44 đường 30 tháng 4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Thời gian mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2015 tại Xí nghiệp Vận tải Ô tô, Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”, số 44 đường 30 tháng 4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT để tham dự.