Chào giá cạnh tranh: Lắp đặt hệ thống âm thanh, máy móc phục vụ công tác

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị : Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana

– Địa chỉ: 94 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

– Điện thoại/Fax/E-mail: Điện thoại  05003637026.

2. Tên dự án:

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:  X

4. Tên chủ đầu tư:  Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

Lắp đặt hệ thống âm thanh, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy, máy vi tính và máy in phục vụ công tác

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:  

– Tên Bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana.

– Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống âm thanh, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy, máy vi tính và máy in phục vụ công tác.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện đã bố trí trong dự toán năm 2015 cho Văn phòng HĐND và UBND huyện tại Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 07/01/2015 của UBND huyện Krông Ana (kinh phí thực hiện không tự chủ).

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 7 giờ  30 phút,  ngày 18 tháng 5 năm 2015 đến 7 giờ  30 phút,  ngày 29 tháng 5 năm  2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana.

  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana.