Mời Thầu: Xây lắp công trình cho dự án nạo vét rạch Tư Trang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên bên mời thầu:

Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

 – Địa chỉ          : Số 10 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

– Điện thoại: (08).35.142.973                Fax: (08).35.142.972

2. Tên dự án:

Nạo vét rạch Tư Trang (từ Quốc lộ 1A đến hàng rào Nhà Truyền thống An Phú Đông), Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp).

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:                 – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                          – Dự án thuộc nhóm C:  X

– Dự án liên doanh:                                – Hợp đồng hợp tác liên doanh:

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây lắp công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố.

– Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

– Tên dự án: Nạo vét rạch Tư Trang (từ Quốc lộ 1A đến hàng rào Nhà Truyền thống An Phú Đông), Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (Nguồn vốn Ủy quyền 30 tỷ).

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban Quản lý Dự án thoát nước đô thị.

            + Địa chỉ : Số 10 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

            + Điện thoại: (08).35.142.973               Fax: (08).35.142.972.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị.

          + Địa chỉ : Số 10 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

          + Điện thoại : (08).35.142.973                      Fax: (08).35.142.972

– Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút 30 tháng 6 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo đảm của ngân hàng.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2015 tại văn phòng Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị số 10 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.