Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung hệ thống thoát nước tỉnh Hậu Giang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông

– Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com.

2. Tên dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước hai bên đoạn từ Km8+750 – Km15+300 – QL61B, tỉnh Hậu Giang

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1359/QĐ-TCĐBVN ngày 28/5/2015 của Tổng cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện.

4. Chủ đầu tư: Sở GTVT Hậu Giang

5. Tổng mức đầu tư: 15.442.396.000 đồng:

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lực chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
(1000đ)
1 Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC – DT 216.959 Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Chỉ định thầu   Từ tháng 6/2015 Hợp đồng trọn gói 30 ngày
2 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 25.987 Chỉ định thầu   Từ tháng 6/2015 Hợp đồng trọn gói 45 ngày
3 Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông 13.015.318   Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn 01 túi hồ sơ Từ tháng 6/2015 Hợp đồng trọn gói 120 ngày
4 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 323.219 Chỉ định thầu   Từ tháng 6/2015 Hợp đồng trọn gói Theo tiến độ thi công
5 Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 70.038 Chỉ định thầu   Sau khi thi công xong Hợp đồng trọn gói 30 ngày
Tổng giá các gói thầu   13.651.521.000 +đồng