Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung hệ thống thoát nước tỉnh Hậu Giang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông

– Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com.

2. Tên dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước hai bên đoạn từ Km8+750 – Km15+300 – QL61B, tỉnh Hậu Giang

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1359/QĐ-TCĐBVN ngày 28/5/2015 của Tổng cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện.

4. Chủ đầu tư: Sở GTVT Hậu Giang

5. Tổng mức đầu tư: 15.442.396.000 đồng:

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

STTTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốnHình thức lực chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian lựa chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
(1000đ)
1Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC – DT216.959Quỹ bảo trì đường bộ Trung ươngChỉ định thầu Từ tháng 6/2015Hợp đồng trọn gói30 ngày
2Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu25.987Chỉ định thầu Từ tháng 6/2015Hợp đồng trọn gói45 ngày
3Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông13.015.318 Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn 01 túi hồ sơTừ tháng 6/2015Hợp đồng trọn gói120 ngày
4Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình323.219Chỉ định thầu Từ tháng 6/2015Hợp đồng trọn góiTheo tiến độ thi công
5Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành70.038Chỉ định thầu Sau khi thi công xongHợp đồng trọn gói30 ngày
Tổng giá các gói thầu 13.651.521.000 +đồng