Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;       Fax: 0643.858312

– E-mail: Office@vms-south.vn

2. Tên dự án/ Công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Giá gói thầu

(Việt Nam đồng)

Giá trúng thầu

(Việt Nam đồng)

Nhà thầu trúng thầu Quyết định phê duyệt Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gói thấu số 6: Thi công nạo vét duy tu luồng Đấu thầu rộng rãi trong nước

(01 giai đoạn/ 01 túi hồ sơ)

19.067.361.216 19.049.707.000 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy Quyết định số ……/QĐ-TCTBĐATHHMN do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt Theo Đơn giá cố định 60 ngày