Kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: Cung cấp 06 xe ô tô bán tải MitsubishiTriton GLS-AT và các phụ kiện theo xe

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU: Cung cấp 06 xe ô tô bán tải MitsubishiTriton

GLS-AT và các phụ kiện theo xe

 A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng

− Địa chỉ: 06 Lý Thường Kiệt, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

− Điện thoại: 05113821374 

2. Tên gói thầu: Cung cấp 06 xe ô tô bán tải MitsubishiTriton GLS-AT và các phụ kiện theo xe

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

–  Tên gói thầu: Cung cấp 06 xe ô tô bán tải MitsubishiTriton GLS-AT và các phụ kiện theo xe.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế (01 giai đoạn/01 túi hồ sơ).

– Giá gói thầu: 4.188.078.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm tám tám triệu không trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn).

 Giá trúng thầu: 4.188.078.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm tám tám triệu không trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn).

–  Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP ô tô Trung Thượng; địa chỉ: An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

– Quyết định phê duyệt số:682/QĐ-BCH ngày 26/6/2015 của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng.