Mời Thầu: Xây dựng công trình cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí

  • Gói thầu: Gói thầu số 5: Xây dựng công trình cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí
  • Thuộc Dự án: Cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí – Trường Đại học Công nghệ GTVT tại phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Nguồn vốn: NSNN (sự nghiệp đào tạo – kinh phí không thường xuyên) và quỹ phát triển của Trường Đại học Công nghệ GTVT
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Công nghệ GTVT
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 25/07/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa Điểm: Ban xây dựng cơ bản – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 35526714; Fax: (04) 38547695
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/07/2015.