Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA

 

  • Gói thầu: Gói thầu số 19: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA.
  • Thuộc Dự án : Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục hải quan TP. Đà Nẵng.
  • Nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước.
  • Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản Trị.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 15/07/2015 dến 14 giờ 00 ngày 25/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng 1401, trụ sở Tổng cục Hải quan, lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 04 39440833; Fax: 04 39440621.
  • Giá bán: 2.000.000 đồng.
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 25/07/2015.