Mời Thầu: Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông

 

  • Gói thầu: Xây lắp công trình + đảm bảo giao thông (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) – Mời thầu lần 2.
  • Thuộc Dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường và chỉnh trang hệ thống ATGT đoạn Km213+608-Km215+775 QL1, TP. Hà Nội.
  • Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
  • Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu và dịch vụ khoa học và công nghệ đường bộ.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nuớc.
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giơ 00 ngày 15/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trung tâm Nghiên cúu và dịch vụ khoa học và công nghệ đường bộ, tầng 5 số 4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 38344488; Fax: (04) 37726987.
  • Giá bán: 2.000.000 đồng.
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 27/07/2015.