Mời Thầu: Cung cấp 02 xe ô tô tải có gắn cần trục

  • Gói thầu: Cung cấp 02 xe ô tô tải có gắn cần trục.
  • Thuộc Dự án: Đầu tư 02 xe ô tô tải có gắn cần trục.
  • Nguồn vốn: vốn tự có (từ nguồn vốn tạm ứng của chủ đầu tư) và vốn vay tín dụng thương mại.
  • Bên mời thầu: Công ty CP Sông Đà 5.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Công ty cổ phần Sông Đà 5, Tầng 5 Tháp B – Tòa nhà HH4 KĐT Sông Đà Mỹ Đình – phường Mỹ Đình 1 – quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.222.555.86; Fax: 04.222.555.58.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng.
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 03/08/2015.