Mời Thầu: Mua sắm 36 xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác

  • Gói thầu: Mua sắm 36 xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Đảng năm 2015.
  • Bên mời thầu: Cục Tài chính và quản lý đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 30 ngày 15/07/2015 đến 14 giờ 30 ngầy 04/08/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Quản lý công sản, Cục Tài chính và quản đầu tư, Văn phòng Trung uơng Đảng, tầng 3, nhà C, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
  • Giá bán: 2.000.000 đồng ( Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 04/08/2015.