Mời Thầu: Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 2-2015

 

  • Gói thầu: Mua máy biến áp dự phòng cho lưới điện đợt 2-2015.
  • Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại.
  • Bên mời thầu: : Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Ban Quản lý Đấu thầu, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, số 69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 04-22200852; Fax: 04-22200853.
  • Giá bán: 0 đồng.
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 07/08/2015.