Mời Thầu: Cung cấp thiết bị hệ thống tủ điện 4.000A, 6.300A, tủ liên lạc 4.000A, hệ thống tủ bù 1.200kVar, 800Kvar

  • Gói thầu: Cung cấp thiết bị hệ thống tủ điện 4.000A, 6.300A, tủ liên lạc 4.000A, hệ thống tủ bù 1.200kVar, 800Kvar.
  • Thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung nguồn trung thế, trạm biến áp cho Tòa nhà Hòa Lạc, thuộc dự án đầu tư bổ sung thiết bj nguồn và phụ trợ cho tổng trạm khu vực năm 2014.
  • Nguồn vốn: ĐTPT Viettel.
  • Bên mời thầu: Công ty Bất động sản Viettel.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 14/07/2015 đến 11 giờ 00 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 00 ngầy 04/08/2015.