Mời Thầu: Mua sắm các TTBYT bằng Ngân sách Nhà nước năm 2015

  • Gói thầu:

–  Gói thầu 2: 01 dao mổ điện;

  Gói thầu 3: Nâng cấp hệ thống khí y tế;

–  Gói thầu 4: 01 máy phá rung tim;

  Gói thầu 5: 20 bơm tiêm điện;

  Gói thầu 6: 05 xe đẩy thuốc cấp cứu.

  • Thuộc dự án: Mua sắm TTBYT bằng Ngân sách Nhà nước năm 2015.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
  • Bên mời thầu: Trung tâm tim mạch bệnh viện E.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 15/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Tim mạch phòng 611, tầng 6, nhà H, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Giá bán: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ :Năm trăm  nghìn đồng/ bộ).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 27/07/2015.