Mời chào hàng: Tổ chức hội nghị, sự kiện

  •  Gói thầu: Tổ chức hội nghị, sự kiện.
  • Thuộc dự án: Tổ chức các hội nghị, sự kiện cho Trung tâm TC&TK MobiFọne năm 2015.
  • Nguồn vốn: Chi phí phục vụ SXKD năm 2015 của Trung tâm TC&TK.
  • Bên mời thầu: Trung tâm Tính cước và Thanh khoản – Công ty Thông tin di động.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 14/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa đểm: Trung tâm TC&TK MobiFone (phòng Kế hoạch – Đầu tư) – Tầng 9 tòa nhà MobiFone Duy Tân, số 5 ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Giá bán: 0 đồng.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 21/07/2015.