Mời Thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

 

  • Gói thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Thuộc dự án: Xây dựng Trung tâm khai thác vận chuyển, kho hàng và Logistlc khu vực phía Bắc TP.Hà Nội.
  • Nguồn vốn: vốn điều lệ của Tổng công ty.
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nuớc.
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 14/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Phòng 705, số 5 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.