Mời Thầu: Thiết kế, chế tạo, tích hợp bộ giả lập từ trường Trái Đất

 

  • Gói thầu: Thiết kế, chế tạo, tích hợp bộ giả lập từ trường Trái Đất.
  • Thuộc dự án: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điểu khiển tư thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ Trụ.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
  • Bên mời thầu: Trung tâm Vệ tinh Quốc Gia.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 15/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 25/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia – Tầng 9 tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 37917675; Fax: (04) 37627205.
  • Giá bán: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/07/2015.