Mời Thầu: Mua sắm phương tiện phục vụ chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Lai Châu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Công ty thủy điện Sơn La – Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam

– Địa chỉ: số 56 Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La; 

–  Điện thoại: Điện thoại: 0222.220334; Fax: 0223.751106.                                                   

2. Tên gói thầu: Mua sắm phương tiện phục vụ chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Lai Châu

3. Tên dự án: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị và công cụ dụng cụ phục vụ chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Lai Châu 2015

4. Chủ đầu tư: Công ty thủy điện Sơn La – Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Mua sắm phương tiện phục vụ chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Lai Châu.
  • Thuc D Án: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị và công cụ dụng cụ phục vụ chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Lai Châu 2015.
  • Ngun vn: Chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Lai Châu 2015.
  • Bên mi thu: Công ty thủy điện Sơn La – Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam.
  • Hình thc la chọn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 28/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Công ty thủy điện Sơn La, số 56 Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0222.220334; Fax: 0223.751106.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Thi đim đóng thu: 08 giờ 30 ngày 28/07/2015.