Mời Chào hàng: Đầu tư thiết bị máy chủ, máy tính xách tay phục vụ sản xuất năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

– Địa chỉ: số 565 Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội;

–  Điện thoại: 

04 38543585;  Fax: 04 38543164.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1:

Đầu tư thiết bị máy chủ, máy tính xách tay phục vụ sản xuất năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Đầu tư thiết bị máy chủ, máy tính xách tay phục vụ sản xuất năm 2015.
  • Nguồn vốn: vốn tự có của Công ty và vốn vay thương mại.
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  • Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ 10 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 22/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Công ty cổ phẩn Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, số 565 Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
  • Điện thoại: 04 38543585;  Fax: 04 38543164.
  • Hạn cuối nhận báo giá: 10 giờ 00 ngày 22/07/2015.