Mời Chào hàng: Đầu tư mua phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

– Địa chỉ: số 565 Đuơng Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội;

–  Điện thoại: 04 38543585;  Fax:04 38543164.

2. Tên dự án: Đầu tư phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất – Công ty cổ phẩn Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

5. Tên gói thầu: Đầu tư mua phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất – Công ty cổ phẩn Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Đầu tư mua phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất – Công ty cổ phẩn Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
  • Thuộc Dự án: Đầu tư phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất – Công ty cổ phẩn Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
  • Nguồn vốn: vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác.
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, số 565 Đuơng Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
  • Điện thoại: 04 38543585;  Fax:04 38543164.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 24/07/2015.