Mời Thầu: Mua sắm Hóa chất Gelcard

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

– Địa chỉ: số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội;

–  Điện thoại: 

2. Tên dự án: Đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2015

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

5. Tên gói thầu: Gói 28: Hóa chất Gelcard

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói 28: Hóa chất Gelcard.
  • Thuộc Dự án: Đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2015.
  • Nguồn vốn: Kinh phí tự chủ.
  • Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Đức Giang.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 17/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện đa khoa Đức Giang, số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
  • Giá bán: 600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm nghìn đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 27/07/2015.