Mời Thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA 1 – Bộ GTVT

– Địa chỉ: Phân ban QLDA nâng cấp QL217, tầng 4 trụ sở Ban QLDA 1, số 308 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

–  Điện thoại: (04) 38628981; Fax: (04) 38628983.

2. Tên dự án: Nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 – Nâng cấp QL217, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA 1 – Bộ GTVT

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 15: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình.
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 – Nâng cấp QL217, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1.
  • Nguồn vốn: vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam cho dự án.
  • Bên mời thầu: Ban QLDA 1 – Bộ GTVT.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 20/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phân ban QLDA nâng cấp QL217, tầng 4 trụ sở Ban QLDA 1, số 308 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 38628981; Fax: (04) 38628983.
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.