Mời Chào hàng: cung cấp nội thất và thiết bị văn phòng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam

– Địa chỉ: tầng 4 nhà 58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 39393618.

2. Tên dự án: Phủ sóng tại Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Tên gói thầu: Nội thất và thiết bị văn phòng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Nội thất và thiết bị văn phòng.
  • Thuộc Dự án: Phủ sóng tại Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
  • Bên mời thầu: Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 17/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Ban QLDA – tầng 4 nhà 58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 39393618.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 24/07/2015.