Mời Chào hàng: Trang bị rèm cửa phòng làm việc tại tòa nhà nhà 6 tầng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Công an TP. Hà Nội

– Địa chỉ: Số 85-87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phòng 505 nhà C

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trang bị rèm cửa phòng làm việc tại tòa nhà nhà 6 tầng cho phòng PA72 trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch

4. Chủ đầu tư:  Công an TP. Hà Nội

5. Tên gói thầu: Trang bị rèm cửa phòng làm việc tại tòa nhà nhà 6 tầng cho phòng PA72 trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Trang bị rèm cửa phòng làm việc tại tòa nhà nhà 6 tầng cho phòng PA72 trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch.
  • Thuộc Dự án: Trang bị rèm cửa phòng làm việc tại tòa nhà nhà 6 tầng cho phòng PA72 trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch.
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
  • Bên mời thầu: Công an TP. Hà Nội.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Hậu cần – Công an TP. Hà Nội, Số 85-87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phòng 505 nhà C.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 27/07/2015.