Mời Thầu: Cung cấp VTTB (bao gồm vận chuyển đến chân công trình).

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội

– Địa chỉ: tổ 50 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04. 6.2597506.

2. Tên dự án: Lắp đặt bổ sung máy cắt trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến áp 110kV Nhật Tân (E1.21)

4. Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội

5. Tên gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp VTTB (bao gồm vận chuyển đến chân công trình)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp VTTB (bao gồm vận chuyển đến chân công trình).
  • Thuộc Dự án: Lắp đặt bổ sung máy cắt trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến áp 110kV Nhật Tân (E1.21).
  • Nguồn vốn: Vay tín dụng thươmg mại.
  • Bên mời thầu: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thắu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Vật tư – Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội –  tổ 50 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 04. 6.2597506.
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 27/07/2015.