Mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm hàng không 2015 – 2017

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phẩn dịch vụ hàng hoá Nội Bài

– Địa chỉ: sân bay quốc tế Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.35840905, máy lẻ: 3336.

2. Tên dự án: Đầu tư dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm hàng không từ 01/09/2015 đến 31/08/2017

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phẩn dịch vụ hàng hoá Nội Bài

5. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm hàng không từ 01/09/2015 đến 31/08/2017

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm hàng không từ 01/09/2015 đến 31/08/2017;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm hàng không từ 01/09/2015 đến 31/08/2017;
  • Nguồn vốn: vốn cổ đông đóng góp;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phẩn dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.35840905, máy lẻ: 3336;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hạn cuối nhận HSDX: 14 giờ 00 ngày 04/08/2015.