Mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ xe ô tô

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Viễn thông

– Địa chỉ: tầng 3, toà nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội;

–  Điện thoại: 04. 37820990; Fax: 04. 37820998.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Cục Viễn thông

5. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ xe ô tô của Cục Viễn thông tại Hà Nội

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ xe ô tô của Cục Viễn thông tại Hà Nội;
  • Nguồn vốn: Chi thường xuyên của Cục Viễn thông năm 2015;
  • Bên mời thầu: Cục Viễn thông;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng Cục – Cục Viễn thông, tầng 3, toà nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội;
  • Điện thoại: 04. 37820990; Fax: 04. 37820998;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 30/07/2015.