Mời chào hàng: Thuê trụ sở làm việc cho Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

– Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

–  Điện thoại: 0439741541; Fax: 0439741480.

2. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

5. Tên gói thầu: Thuê trụ sở làm việc cho Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học Cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thuê trụ sở làm việc cho Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học Cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2;
  • Thuộc Dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2;
  • Nguồn vốn: Vốn đối ứng trung ương;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 24/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  • Điện thoại: 0439741541; Fax: 0439741480;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 31/07/2015.