Mời Thầu: Mua xe tải chuyên dụng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel

– Địa chỉ: Tòa nhà Viettel 20 tầng, khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam;

–  Điện thoại: 0978 978 069 (liên hệ: Hà Thị Thu Hằng).

2. Tên dự án: Mua xe tải chuyên dụng

4. Chủ đầu tư: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel

5. Tên gói thầu:  Mua xe tải

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua xe tải;
  •  Thuộc Dự án: Mua xe tải chuyên dụng;
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội;
  • Bên mời thầu: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vietiel, Tòa nhà Viettel 20 tầng, khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 0978 978 069 (liên hệ: Hà Thị Thu Hằng);
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 04/08/2015.