Mời thầu: Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình trạm cấp nước An Nhơn Tây, Củ Chi

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích huyện Củ Chi -Tp. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: số 174/5 khu phố 2, tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08 37908471; Fax: 08 38920423.

2. Tên dự án: Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích huyện Củ Chi -Tp. Hồ Chí Minh

5. Tên gói thầu: Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;
  • Nguồn vốn: Vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích huyện Củ Chi -Tp. Hồ Chí Minh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 24/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích huyện Củ Chi -Tp. Hồ Chí Minh, số 174/5 khu phố 2, tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08 37908471; Fax: 08 38920423;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 03/08/2015.