Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt đường ống nước

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP Phát triển hạ tầng Vương Thái Sơn

– Địa chỉ: 21/12 đường 9, Khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 62841 263.

2. Tên dự án: Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Tạo A (Khu Phố 4) – Quận Bình Tân – Hạng mục: Lắp đặt đường ống nước

4. Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển hạ tầng Vương Thái Sơn

5. Tên gói thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt đường ống nước

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

–  Gói thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt đường ống nước;

–  Thuộc Dự án: Xây dựng Trường Tiểu Học Tân Tạo A (Khu Phố 4) – Quận Bình Tân – Hạng mục: Lắp đặt đường ống nước;

–  Nguồn vốn: Ngân sách thành phố;

–  Bên mời thầu: Công ty CP Phát triển hạ tầng Vương Thái Sơn;

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

–  Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 10 giờ 30 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính);

–  Địa điểm: Công ty CP Phát triển hạ tầng Vương Thái Sơn, 21/12 đường 9, Khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 62841 263;

–  Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);

–  Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 ngày 04/08/2015.