Mời thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình TTK140703

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Đức

– Địa chỉ:  số 647 tỉnh lộ 43, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế tuyến Bình Triệu, Tam Phú – Quận Thủ Đức năm 2015” MCT: TTK140703

4. Chủ đầu tư:  Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Đức

5. Tên gói thầu: Gói 01:

Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình TTK140703

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói 01: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình TTK140703;
  • Thuộc Dự án: Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế tuyến Bình Triệu, Tam Phú – Quận Thủ Đức năm 2015 – MCT: TTK140703;
  •  Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản;
  • Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Đức;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty Điện lực Thủ Đức, số 647 tỉnh lộ 43, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 1.980.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 03/08/2015.