Mời chào hàng: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất tại Baoviet Bank – chi nhánh Đà Nẵng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank)

– Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Corner stone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.3 928 8989.

2. Tên dự án:  Trụ sở làm việc của phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn thuộc Baoviet Bank Chi nhánh Đà Nẵng

4. Chủ đầu tư: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank)

5. Tên gói thầu: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất;
  • Thuc Dự án: Trụ sở làm việc của phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn thuộc Baoviet Bank Chi nhánh Đà Nẵng;
  • Ngun vốn: vốn của BAOVIET Bank;
  • Bên mi thu: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank);
  • Kình thc la chn nhà thu. Chào hàng canh tranh;
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng PTML – Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Tầng 5 Tòa nhà Corner stone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.3 928 8989;
  • Hn cuối nhn HSĐX: 16 giờ 00 ngày 31/07/2015.