Thông báo mời thầu xây dựng các trường Tiểu học huyện Tân Thạnh

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 5 – Công trình Trường Tiểu học Tân Ninh B (điểm Ấp 1), Trường tiểu học Nhơn Ninh B (điểm Trại Lòn Nam), Trường Tiểu học Nhơn Hòa Lập A (điểm Ấp 3), huyện Tân Thạnh, hạng mục 03 phòng học, 01 phòng giáo viên.

Tên dự án: Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Long An
Tên gói thầu: Gói thầu số 5 – Công trình Trường Tiểu học Tân Ninh B (điểm Ấp 1), Trường tiểu học Nhơn Ninh B (điểm Trại Lòn Nam), Trường Tiểu học Nhơn Hòa Lập A (điểm Ấp 3), huyện Tân Thạnh, hạng mục 03 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Long An
Nguồn vốn:

WB
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng: Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
– Địa điểm bán HSMT: số 411 – QLA – Phường 4 – Thị xã Tân An – Tỉnh Long An. Điện thoại: 072.3824421. Fax: 072.3832144
20/05/2009
02/06/2009 đến 19/06/2009
1.000.000 (VND)
19/06/2009 14:00
19/06/2009 14:00