Mời Thầu: Cung cấp phần cứng hệ thống VBI cho VTG giai đoạn 2015-2016

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel

– Địa chỉ: Tầng 20-21, Tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Đầu tư hệ thống phần cứng VBI cho VTG giai đoạn 2015-2016

4. Chủ đầu tư: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel

5. Tên gói thầu: 86/2015/VTG-VBI “Cung cấp phần cứng hệ thống VBI”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: 86/2015/VTG-VBI “Cung cấp phần cứng hệ thống VBI”;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư hệ thống phần cứng VBI cho VTG giai đoạn 2015-2016;
  • Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp;
  • Bên mời thầu: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 17/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Mua sắm – Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VIETTEL GLOBAL)- Tầng 20-21, Tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 17/08/2015.