Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thang máy

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA quận Thanh Xuân

– Địa chỉ: tầng 6 số 9 đuờng Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 8548270.

2. Tên dự án: ĐTXD Trường mầm non công lập tại 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận

Thanh Xuân, TP. Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA quận Thanh Xuân

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thang máy

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thang máy;
  • Thuộc D.A: ĐTXD Trường mầm non công lập tại 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;
  • Nguổn vốn: Ngân sách quận;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA quận Thanh Xuân;
  • Hình thức lựa chọn nhà thẩu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 30/07/2015 đến 08 giờ 15 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA quận Thanh Xuân, tầng 6 số 9 đuờng Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Điện thoại: (043) 8548270;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thẩu: 08 giờ 15 ngày 19/08/2015.