Mời chào hàng: Trang bi cặp sổ phục vụ Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVI

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an thành phố Hà Nội

– Địa chỉ: số 87 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, phòng 515 nhà c;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Mua sắm, in ấn phục vụ Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

4. Chủ đầu tư: Công an thành phố Hà Nội

5. Tên gói thầu: Trang bi cặp sổ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: 

  • Gói Thầu: Trang bi cặp sổ;
  • Thuộc D.A: Mua sắm, in ấn phục vụ Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Công an thành phố Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà Thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 03/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Hậu cần – Công an thành phố Hà Nội, số 87 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, phòng 515 nhà c;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 11/08/2015.