Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp phát triển mạng lưới cấp nước xã

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên/ Công ty CP cấp nước Trung An

– Địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM;

– Điện thoại: 08 35883481 – 08 35883474; Fax: 84 8 35883475.

2. Tên dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (đợt 1)

4. Chủ đầu tư:  Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên/ Công ty CP cấp nước Trung An

5. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp;
  • Thuộc D.A: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (đợt 1);
  • Nguồn vốn: vốn vay ngân hàng thuơng mại;
  • Bên mời thầu: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên/ Công ty CP cấp nước Trung An;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý Dự án – Công ty CP Cấp nước Trung An, số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM. Điện thoại: 08 35883481 – 08 35883474; Fax: 84 8 35883475;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 11/08/2015.